Bestuur

Els Boot, voorzitter
Hanneke Suurmeijer, secretaris-penningmeester
Katrien Meindersma, algemeen bestuurslid
Saapke Blekkenhorst, algemeen bestuurslid

e-mail: secretariaat@koorlangweer.nl
telefoon: 06–83 17 73 54
postadres: Legebuorren 39, 8525 GX Langweer

KvK: 55220584
website: www.koorlangweer.nl
bank: NL37 RABO 0334 7823 76