lnterkerkelijk koor Langweer
start.

repertoire.

dirigent.

begeleiding.

agenda.

contact.

links.

vrienden IKL.

privacy.

vrienden

Vriend van IKL

 

Particulieren en ondernemers die het Interkerkelijk Koor van Langweer een warm hart toedragen, maar niet in de gelegenheid zijn om daadwerkelijk mee te zingen, vinden het fijn om het koor toch te kunnen steunen. Daarom zijn we gestart met onze Vriendenactie.

 

Als particulier kunt u voor een bedrag van € 25 per jaar Vriend van het Interkerkelijk Koor van Langweer worden.

 

Als tegenprestatie kunt u van ons verwachten dat u:        

    • een vooraankondiging van onze concerten ontvangt     • de mogelijkheid krijgt om een repetitie bij te wonen      • het recht heeft om twee zitplaatsen te reserveren    

    • door onze koorleden zeer gewaardeerd wordt

 

Als ondernemers kunt u voor € 100 per jaar Vriend van IKL worden. Naast wat hierboven genoemd wordt, krijgt u extra een naamsvermelding op onze posters en programma’s en 2 gratis kaarten voor onze concerten.

 

Graag willen wij u als Vriend van IKL welkom heten. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met of een mail sturen naar secretariaat@koorlangweer.nl.

Uw bijdrage kan op onze rekening

NL37 RABO 0334 7823 76 worden overgemaakt onder vermelding van Vriend van IKL.

Onze hoofdsponsors :